?#แชร์ บุญโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประจำเดือนกันยายน 2563) “บุญเปลี่ยนร้ายขอให้กลายเป็นดี”

Spread the love

 60,869 total views,  12 views today

?#แชร์ บุญโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประจำเดือนกันยายน 2563) “บุญเปลี่ยนร้ายขอให้กลายเป็นดี”

#โลงเย็นถือว่าจำเป็นและสำคัญกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในชนบทอย่างยิ่ง หากวัดแต่ละวัดมีโลงเย็นไว้ให้ชาวบ้านในชุมชนยืมใช้ #ฟรี เพื่อใช้ในการจัดงานศพก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนชนบทได้ นี่คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในโลกเดียวกันนี้

ส่วน คติโบราณเกี่ยวกับการทำบุญโลงศพมีความเชื่อว่า เมื่อทำบุญโลงศพจะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้

?มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อโลงเย็นถวายวัดในชนบท เดือนละ 1 โลง

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 เดือน ที่ผ่านมา คือ

1. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้จัดส่งถวาย วัดสวนดอก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

2. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 มูลนิธิฯ ไปถวาย วัดป่าแซรไปรใต้ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ส่วนท่านใดประสงค์จะร่วมบุญใน เดือน กันยายน 2563 (เดือนนี้)

?สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา คนละ 10 บาท 20 บาท ก็ได้บุญ (1 โลงมูลค่า 42,000 บาท)

?ร่วมบุญทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 5771011545
สาขาขุขันธ์

หมายเหตุ : หากยอดเกินขอมอบเป็นกองทุนเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อไป

#ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)
วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โทร.0850889150

Leave a comment