พระครูไพโรจน์อินทสาร

พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ โปร่งจิตร)

เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒

ที่ปรึกษามูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

Leave a comment