🕊#แชร์ บุญโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประจำเดือนกันยายน 2563) “บุญเปลี่ยนร้ายขอให้กลายเป็นดี”

Spread the love

 19,296 total views,  32 views today

🕊#แชร์ บุญโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ (ประจำเดือนกันยายน 2563) “บุญเปลี่ยนร้ายขอให้กลายเป็นดี”

#โลงเย็นถือว่าจำเป็นและสำคัญกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในชนบทอย่างยิ่ง หากวัดแต่ละวัดมีโลงเย็นไว้ให้ชาวบ้านในชุมชนยืมใช้ #ฟรี เพื่อใช้ในการจัดงานศพก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนชนบทได้ นี่คือ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในโลกเดียวกันนี้

ส่วน คติโบราณเกี่ยวกับการทำบุญโลงศพมีความเชื่อว่า เมื่อทำบุญโลงศพจะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้

🌟มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อโลงเย็นถวายวัดในชนบท เดือนละ 1 โลง

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 เดือน ที่ผ่านมา คือ

1. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้จัดส่งถวาย วัดสวนดอก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

2. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 มูลนิธิฯ ไปถวาย วัดป่าแซรไปรใต้ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ส่วนท่านใดประสงค์จะร่วมบุญใน เดือน กันยายน 2563 (เดือนนี้)

🚩สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา คนละ 10 บาท 20 บาท ก็ได้บุญ (1 โลงมูลค่า 42,000 บาท)

🙏ร่วมบุญทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่บัญชี 5771011545
สาขาขุขันธ์

หมายเหตุ : หากยอดเกินขอมอบเป็นกองทุนเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อไป

#ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)
วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โทร.0850889150

Leave a comment