Spread the love

 1,230 total views,  4 views today

มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการถวายโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ แก่ วัดป่าแซรไปรใต้ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เดิมกำหนดถวายวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่ทางมูลนิธิได้เลื่อนการถวายเป็น วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เนื่องด้วยคณะกรรมการมูลนิธิติดภารกิจจึงเลื่อนกิจกรรมถวายโลงเย็น

ทั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดป่าแซรไปใต้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ ได้ให้การต้อนรับและรับถวายด้วยพิธีอันเรียบง่าย เป็นไปตามความประสงค์ของมูลนิธิที่ไม่ต้องการให้จัดงาน ประสงค์ถวายแบบเรียบง่ายไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดงาน ให้จัดถวายแบบสังฆทานทั่วไป

ซึ่ง เมื่อวานนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูไพโรจน์อินทสาร ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เป็นประธานในพิธีกิจกรรมโครงการถวายโลงเย็นเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์

จึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนั้นมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ขออนุโมทนากับเจ้าภาพคณะศิษย์หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ที่ได้ร่วมทำบุญสมทบกองบุญซื้อโลงเย็นถวายวัดมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทั้งหลายประสพแต่ความสุข ความเจริญ ทุกท่านเทอญ